Hà Nội: Quận Hoàn Kiếm triển khai phương án thí điểm phân loại rác tại nguồn

Chiều 13-6, UBND quận Hoàn Kiếm triển khai phương án thí điểm mô hình quản lý, phân loại, thu gom, vận chuyển rác thải tại nguồn trên địa bàn.

Theo số liệu thống kê mới nhất, lượng rác thải phát sinh hàng ngày từ các hộ dân, hộ kinh doanh và cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, cơ quan, doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn quận Hoàn Kiếm rất lớn, khoảng 220 tấn/ngày.

Trong những năm qua, quận Hoàn Kiếm đã xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch, chương trình nhằm giảm thiểu rác thải, từng bước tạo nên ý thức của Nhân dân về phân loại rác thải, làm tiền đề rất tốt cho việc triển khai thực hiện chương trình phân loại rác theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Tuy nhiên, với lượng rác thải thu gom hàng ngày lớn, chưa được phân loại nhiều đã gây khó khăn cho công tác xử lý hiện nay (chủ yếu là chôn lấp tại các bãi rác của TP Hà Nội). Do đó, việc phân loại rác thải tại nguồn là hết sức cần thiết và cấp bách.

Quận Hoàn Kiếm được lựa chọn là một trong 5 quận triển khai thí điểm mô hình “Quản lý, phân loại, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn”. Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được trong những năm qua, UBND quận đã ban hành Phương án số 981/PA-UBND ngày 30/5/2024 về thí điểm mô hình “Quản lý, phân loại, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn quận Hoàn Kiếm năm 2024” và tổ chức triển khai đến từng đơn vị ngay trong hội nghị hôm nay.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị đã trình bày các tham luận, kế hoạch để tổ chức triển khai phương án thí điểm.

Đại diện Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội – Chi nhánh Hoàn Kiếm cho biết, đã quán triệt đến từng công nhân của từng tổ quyết tâm thực hiện tốt các phương án, kế hoạch, chỉ đạo của UBND quận, của Công ty về công tác quản lý, phân loại, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn quận. Trong quá trình thu gom, vận chuyển rác thải có trách nhiệm tuyên truyền, nhắc nhở, hướng dẫn các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân thực hiện việc phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Để công tác triển khai phương án thí điểm đạt hiệu quả cao nhất, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Lê Anh Thư đề nghị cấp ủy và chính quyền 18 phường phải xác định đây là một nhiệm vụ trọng tâm để thường xuyên, kiên trì lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Trong đó, chủ động phối hợp với các phòng, ban, ngành có liên quan của quận tập trung tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt đến từng người dân, cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường; rà soát, đề xuất bố trí các điểm tập kết rác thải sau khi phân loại phù hợp với thực tế và thông tin đến người dân trên địa bàn được biết…

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội – chi nhánh Hoàn Kiếm cần rà soát, bố trí thùng đựng theo phân loại rác thải sao cho Nhân dân dễ nhận biết và thuận lợi trong việc bỏ rác thải; Bố trí xe thu gom kín khít để không gây ô nhiễm môi trường và bảo đảm mỹ quan đô thị.

Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Lê Anh Thư đề nghị MTTQ và các đoàn thể phối hợp với các đơn vị thuộc quận làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện nghiêm túc việc phân loại rác thải tại nguồn và các hình thức thu gom rác thải đã được phân loại.

Dự kiến từ ngày 1-7, quận Hoàn Kiếm sẽ đồng loạt triển khai phân loại rác tại nguồn trên địa bàn 18 phường.

Theo Môi Trường Và Đô Thị

Chia sẻ:
WordPress Image Lightbox Plugin