Hải Dương: 11/12 địa phương thí điểm phân loại, xử lý rác thải thành phân bón hữu cơ

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến tháng 10/2023, toàn tỉnh đã có 11 huyện, thành phố, thị xã thí điểm mô hình phân loại, xử lý rác thải thành phân bón hữu cơ trong sinh hoạt (trừ TP Hải Dương).

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến tháng 10/2023, toàn tỉnh đã có 11 huyện, thành phố, thị xã thí điểm mô hình phân loại, xử lý rác thải thành phân bón hữu cơ trong sinh hoạt (trừ TP Hải Dương).

Ra mắt mô hình nông dân phân loại, xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón tại hộ tại phường An Lưu (Ảnh: Báo Hải Dương)

Nam Sách và Tứ Kỳ là 2 huyện có 100% số xã, thị trấn thực hiện phân loại, xử lý rác thải thành phân bón hữu cơ. Trong đó, tỷ lệ ủ tại hộ của huyện Nam Sách chiếm 24%, ủ tại hố tập trung của xã chiếm 76%. Toàn huyện có 44 hố ủ rác hữu cơ với tổng số 120 ngăn ủ rác, tổng diện tích là 3.749m2. Huyện Tứ Kỳ có 15,9% số hộ phân loại, xử lý rác thải thành phân bón hữu cơ trong sinh hoạt.

Các huyện, thành phố, thị xã còn lại có từ 1-5 xã, phường triển khai thực hiện. Trong đó có từ 10-25% số hộ ủ theo quy mô hộ.

Hiện nay, việc ủ rác tại các gia đình ở đô thị còn nhiều khó khăn do không có không gian, diện tích để đặt các thùng phân loại rác, thùng ủ. Thực tế chưa phân tích, đánh giá được chất lượng của mùn sau khi được ủ nên chưa có cơ sở để khuyến cáo sử dụng bón cho cây trồng.

Để nhân rộng mô hình phân loại, xử lý rác thải thành phân bón hữu cơ trong sinh hoạt cần có nghiên cứu chuyên sâu về phương pháp, quy trình phân loại rác, ủ và đánh giá chất lượng mùn trước khi sử dụng.

Theo Môi Trường Và Đô Thị

Chia sẻ:
WordPress Image Lightbox Plugin