Nhà máy xử lý chất thải sinh hoạt và sản xuất phân hữu cơ tại Định Quán

Giới thiệu về dự án

 • Quy mô: Nhà máy xử lý rác có công suất xử lý giai đoạn 1 là 100 tấn/ngày và giai đoạn 2 nâng lên 245 tấn/ngày (chỉ xử lý chất thải sinh hoạt và chất thải công nghiệp không nguy hại).
 • Địa điểm thực hiện: xã Túc Trưng, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.
 • Diện tích đất sử dụng: 10 ha.
 • Tổng vốn đầu tư: 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng).
 • Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm.

Mục tiêu dự án

 • Mục tiêu ngắn hạn
  • Xử lý 100% lượng chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp mà Công ty Công trình Đô thị huyện Định Quán thu gom được.
  • Tạo sản phẩm phân compost phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai và một số vùng phụ cận.
  • Tận thu, tái chế và kết hợp tái chế hiệu quả các loại phế liệu có khả năng tái chế được như nhựa, giấy, kim loại, cao su….
  • Sản xuất vật liệu xây dựng không nung cung cấp cho thị trường và các công trình bảo vệ môi trường của huyện.
  • Tạo công ăn việc làm cho một lượng lao động đáng kể của địa phương.
 • Mục tiêu dài hạn
  • Cải thiện chất lượng môi trường sống cho người dân trên địa bàn huyện Định Quán, tạo ra môi trường thuận lợi về xử lý chất thải để thu hút các nhà đầu tư đến đầu tư tại địa phương.
  • Nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý chất thải nói riêng và bảo vệ môi trường nói chung.
  • Góp phần xây dựng huyện Định Quán theo định hướng phát triển bền vững.
  • Xây dựng một mô hình Nhà Máy xử lý chất thải kiểu mẫu, tạo tiếng vang trong công tác bảo vệ môi trường của huyện.
  • Góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng.
 • Một số công nghệ đang áp dụng ở Nhà máy Định Quán
  • Công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh.
  • Công nghệ xử lý rác bằng vi sinh.
  • Công nghệ xử lý chất thải rắn Betid gồm 2 hợp phần chính:
  • Hợp phần 1: Đầu tư các hạng mục công trình phục vụ phân loại chất thải.
  • Hợp phần 2: Đầu tư các hạng mục xử lý và tái chế chất thải, gồm các hạng mục
  • Công nghệ ủ phân hữu cơ và sản xuất phân hữu cơ (COMPOST);
  • Công nghệ sơ chế phế thải dẻo (dạng nguyên liệu thô);
  • Công nghệ đốt – Thiêu kết
 • Các chứng nhận thẩm định, phê duyệt dự án:
  • Văn bản thẩm định công nghệ số: 59/SKHCN-QLC của Sở Khoa học & Công Nghệ tỉnh Đồng Nai cấp ngày 13 tháng 01 năm 2012.
  • Quyết định số 2082/QĐ-UBND V/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án do UBND tỉnh Đồng Nai cấp ngày 01 tháng 08 năm 2012.
  • Quyết định số: 2339/QĐ-UBND V/v phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của Nhà máy do UBND tỉnh Đồng Nai cấp ngày 20 tháng 08 năm 2012.
  • Giấy chứng nhận đầu tư số 47121000366 ngày 31/01/2013 do UBND tỉnh Đồng Nai cấp.
  • Giấy phép xây dựng số 60/GPXD-SXD do Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai cấp ngày 10/07/2013.
  • Quyết định số 1203/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai này 13/05/2015 phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Nâng công suất Nhà máy xử lý chất thải tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, công suất từ 100 tấn/ngày lên 245 tấn/ngày” của Công ty TNHH Thương mại- Xây dựng Đa Lộc.
  • Giấy xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành số 1355/GXN-UBND tỉnh Đồng Nai cấp ngày 27/05/2015.

Hình ảnh khánh thành Nhà máy Định Quán

Hình ảnh HTXL nước thải tại Nhà máy

Chia sẻ:
WordPress Image Lightbox Plugin