Dịch vụ

Thu gom, vận chuyển xử lý

27-05-2018

Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp, thương mại, y tế và xây dựng Phương tiện vận chuyển rác: – Xe cuốn ép rác…

Chuyển giao công nghệ

27-05-2018

Thực hiện tư vấn, chuyển giao công nghệ xử lý rác thải Thực hiện tư vấn, xử lý và chuyển giao công nghệ hệ thống xử lý nước thải Thực…

Tư vấn môi trường

27-05-2018

Thực hiện các thủ tục pháp lý trong lĩnh vực môi trường: – Đăng ký , tư vấn xử lý nước thải, nước cấp, khí thải – Thực hiện báo…

Tư vấn đầu tư xây dựng

27-05-2018

Tư vấn đầu tư xây dựng, thiết kế khảo sát và giám sát các công trình: – Cấp thoát nước hệ thống thoát nước đô thị – Cấp thoát nước…

WordPress Image Lightbox Plugin