Tư vấn đầu tư xây dựng

Tư vấn đầu tư xây dựng, thiết kế khảo sát và giám sát các công trình:

– Cấp thoát nước hệ thống thoát nước đô thị

– Cấp thoát nước hệ thống thoát nước Nhà máy sản xuất,

– Cấp thoát nước hệ thống thoát nước công trình dân dụng

– Sửa chữa các công trình chuyên dụng.

Chia sẻ:
WordPress Image Lightbox Plugin