Xử lý rác thải

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ RÁC THẢI CỦA CÔNG TY ĐA LỘC CÔNG SUẤT: 

ƯU ĐIỂM:

– Áp dụng công nghệ tiên tiến, qui trình xử lý khép kín.

– Tận thu triệt để nhiệt phát sinh trong lò đốt để phát điện

– Xử lý triệt để nguồn rác thải sinh hoạt

– Tái chế, tái sử dụng rác thải.

– Tăng doanh thu so với các công nghệ khác do có qui trình tái chế, tái sản xuất, tạo ra sản phẩm thứ cấp và bán ra ngoài.

– Có qui trình xử lý nước thải và khí thải, không ảnh hưởng tới môi trường xung quanh.

– Diện tích bãi chôn lấp không cần nhiều so với các công nghệ trên.

Chia sẻ:
WordPress Image Lightbox Plugin