Phân loại tách lọc rác

Phân loại rác tại nguồn, các hộ gia đình:

Phân loại rác tại nhà máy xử lý rác thải

– Rác thải sinh hoạt sau khi thu gom từ các hộ gia đình, chợ, đường phố và phế thải vườn được các xe chuyên dụng vận chuyển đến nhà máy xử lý.

– Tách lọc hỗn hợp rác thải ra 06 nhóm nguyên liệu để phục vụ tái sinh, tái chế, tái sử dụng, đóng rắn và đốt thu hồi nhiệt sinh.

– Quy trình công nghệ phân loại rác thải sinh hoạt bao gồm các công đoạn sau:

Chia sẻ:
WordPress Image Lightbox Plugin