Công nghệ xử lý nước rỉ rác

Nước rỉ rác từ các hố chôn lấp, khu vực tách lọc, ủ phân được thu gom riêng và dẫn về hồ điều hòa trước khi đưa vào hệ thống xử lý.

Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý nước rỉ rác

Chia sẻ:
WordPress Image Lightbox Plugin