Dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải sinh hoạt và chất thải công nghiệp huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Mục tiêu: Cải thiện chất lượng môi trường sống cho người dân trên địa bàn huyện Đất Đỏ, tạo ra môi trường thuận lợi về xử lý chất thải để thu hút các nhà đầu tư đến đầu tư tại địa phương. Nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý chất thải nói riêng và bảo vệ môi tường nói chung, góp phần xây dựng huyện Đất Đỏ theo định hướng phát triển bền vững.

– Quy mô: 150 – 200 tấn rác / ngày.

– Địa điểm thực hiện dự án: huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

– Diện tích đất sử dụng: 20 ha.

– Tổng vốn đầu tư: 100 – 150 tỷ đồng, gồm vốn tự có của doanh nghiệp và vốn huy động.

Chia sẻ:
WordPress Image Lightbox Plugin