Dự án đầu tư Khu liên hợp xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp và sản xuất phân hữu cơ Hậu Giang.

– Quy mô:

+ Xử lý rác thải sinh hoạt: 250 – 300 tấn rác / ngày.

+ Xử lý rác y tế, công nghiệp nguy hại và không nguy hại: 70 -100 tấn/ngày.

– Địa điểm thực hiện dự án: huyện Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

– Diện tích đất sử dụng: 40 ha.

– Tổng vốn đầu tư: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng)

Với năng lực và phương án thực hiện đầu tư mà công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Đa Lộc đã nghiên cứu, đảm bảo Dự án sẽ hoạt động hiệu quả, ổn định và đảm bảo tốt nhu cầu an táng cho nhân dân thành phố cũng như phát triển theo đúng định hướng ban đầu của công ty.

Chia sẻ:
WordPress Image Lightbox Plugin