Nhà máy xử lý chất thải sinh hoạt huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

– Mục tiêu cụ thể: Đầu tư nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Lý Sơn và sản xuất phân bón hữu cơ trên cơ sở tiếp nhận và đầu tư thêm dây chuyền, máy móc để nâng công suất xử lý.

– Quy mô: công suất xử lý 50 tấn rác/ngày.

– Địa điểm thực hiện dự án: huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

– Diện tích đất sử dụng: 03 ha.

– Tổng vốn đầu tư: 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng).

Chia sẻ:
WordPress Image Lightbox Plugin