Công nghệ đốt chất thải

Công nghệ đốt có tận thu nhiệt năng, chuyển thành điện năng, đồng thời tạo nhiệt cung cấp cho các khâu sấy khô giảm ẩm trong dây chuyền xử lý rác.

Đốt rác cá biệt là các chủng phế thải hữu cơ khó phân huỷ xuất hiện trong công đoạn tách lọc thủ công rác cá biệt (rơm rạ, cỏ, cành cây, vải giẻ, chăn chiếu, mùng mền, đệm giường, đệm ghế, đồ gỗ và đồ chơi thú nhồi bông v.v..) có pha trộn tỷ lệ 5-10% các phế thải cao su tổng hợp và hàng polime tổng hợp.

Đốt xơ hữu cơ sợi dài là các chất hữu cơ chậm phân huỷ, xuất hiện trong công đoạn tách tuyển mùn hữu cơ thô.

Đốt rác hữu cơ nhóm 2 là các chất hữu cơ tươi kích thước dài, lớn, dai, rắn, khó phân hủy, xuất hiện trong công đoạn phân loại rác bằng máy.

Lò được thiết kế hợp lý chu trình cháy. Cháy sơ cấp, cháy thứ cấp riêng biệt, lò phải kín tuyệt đối không để khí thải lọt ra ngoài khu vực công nhân vận hành lò đốt.

Rác được đảo tự động để rác cháy, kể cả tro xỉ đưa ra khỏi lò cũng là tự động hóa.

Nhiệt của buồng đốt thứ cấp không dưới 9000C buồng bảo lưu nhiệt không dưới 10000C.

Tận thu nhiệt năng chuyển thành động lực khí chạy tuabin phát điện và sấy rác làm nhiên liệu đốt.

Khí khói lò đốt được xử lý triệt để theo tiêu chuẩn bảo vệ môi trường

Lò đốt được cơ khí hoá hoàn toàn, một phần được tự động hoá

Có biện pháp hữu hiệu hạn chế tản nhiệt bảo vệ sức khoẻ công nhân lò đốt và khu vực liền kề lò đốt

Tận dụng nhiệt sinh để sấy khô và giảm ẩm

Chia sẻ:
WordPress Image Lightbox Plugin