Công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh

Ứng dụng:

– Xử lý chất thải trơ (bê tông, xà bần, đá…..) có kích thước lớn không thể nghiền nhỏ để đóng gạch.

– Ngoài ra các hố chôn lấp còn có chức năng chôn lấp phân hữu cơ không đạt yêu cầu; tro đốt của lò đốt.

– Ô chôn lấp rác có cấu tạo nữa chìm nữa nổi, chất thải rắn sẽ được trải qua thành lớp mỏng trên bề mặt ô chôn lấp và được đầm nén đến thể tích thực tế nhỏ nhất và được che phủ sau ngày làm việc hoặc được che phủ sau mỗi lớp rác cao 2m bởi lớp đất tự nhiên dày 0,2m.

– Quy mô của bãi chôn lấp rác có thể đáp ứng được nhu cầu chôn lấp của dự án khoảng 50 năm. Bãi chôn lấp sẽ được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn vệ sinh với các lớp sét và màng HDPE.

Cấu trúc lớp lót đáy

Chia sẻ:
WordPress Image Lightbox Plugin