Nhà máy xử lý chất thải sinh hoạt và sản xuất phân hữu cơ tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

– Mục tiêu lâu dài: Xây dựng một môi trường đô thị trong sạch nhằm đảm bảo cho sự phát triển bền vững của khu vực và các vùng lân cận thuộc Tỉnh Đồng Nai.

– Mục tiêu cụ thể: Giải quyết vấn đề xử lý chất thải ở khu vực Tỉnh Đồng Nai và các vùng lân cận. Xử lý rác thải phát sinh hàng ngày, nhằm triệt tiêu nguồn gây ô nhiễm này, tiết kiệm tối đa diện tích đất quy hoạch cho bãi chôn lấp, tái chế rác thải thành các sản phẩm có giá trị như phân hữu cơ vi sinh, vật liệu xây dựng tái chế…

– Quy mô: công suất xử lý 245 tấn rác/ngày.

– Địa điểm thực hiện dự án: xã Túc Trưng, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

– Diện tích đất sử dụng: 10 ha.

– Tổng vốn đầu tư: 150.000.000.000 đồng ( Một trăm năm mươi tỷ đồng).

– Áp dụng công nghệ từ Phần Lan xử lý rác thải sinh hoạt để sản xuất điện năng phục vụ nhà máy và khu vực lân cận.

– Sản xuất phân hữu cơ

– Sản xuất dầu PO

– Tái chế nhựa nylon

 

Chia sẻ:
WordPress Image Lightbox Plugin